Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam, Liên hợp quốc thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số

28/12/2022 - 913 lượt xem

Ngày 01/9/2022 vừa qua, đại diện Việt Nam và Liên hợp quốc đã có buổi gặp mặt trao đổi các vấn đề liên quan tới sự phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Việt Nam và cơ hội hợp tác, đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Buổi gặp có sự hiện diện của Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký về công nghệ Amandeep Singh Gill. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký về công nghệ đã đánh giá cao thành tựu của Việt Nam về phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thời gian qua, đặc biệt là việc Chính phủ Việt Nam triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, trên cả 03 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Theo đại diện của Liên hợp quốc, hiện nay tổ chức này đang tập trung hỗ trợ Chính phủ các quốc gia giải quyết các thách thức trên môi trường số, trong đó có quản trị, đảm bảo quyền con người trên không gian mạng; ứng dụng công nghệ thông tin để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, hỗ trợ các nước xây dựng hệ thống dữ liệu trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, chuyển đổi xanh và nhất là đang tăng cường điều phối các cơ quan Liên hợp quốc trong việc phối hợp với các quốc gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây là lĩnh vực Việt Nam có nhiều tiềm năng để hợp tác, đại diện Liên hợp quốc mong muốn tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam để thúc đẩy lĩnh vực này. Về phía Việt Nam, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là lĩnh vực quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tăng cường đẩy mạnh triển khai và sẵn sàng tham gia đóng góp vào công tác xây dựng chính sách, chiến lược của Liên hợp quốc cũng như trong công tác triển khai về chuyển đổi số. Với kinh nghiệm bảo đảm giáo dục trực tuyến trong đại dịch COVID-19, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, hợp tác để bảm bảo ứng phó với các tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Đại diện Việt Nam và Liên hợp quốc khẳng định sẵn sàng kết nối Văn phòng Phó Tổng thư ký với các bộ, ngành và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam để đóng góp cho nỗ lực chuyển đổi số của Liên hợp quốc

Nguồn: Trang Zalo OA - Chuyển đổi số quốc gia

Các tin tức khác

news4
Thủ tướng: "Chuyển đổi số phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại" - duplicate
Xem chi tiết
news4
Việt Nam tiên phong thử nghiệm dùng chung hạ tầng mạng 5G, thúc đẩy chuyển đổi số
Xem chi tiết
news4
COVID-19 đẩy mạnh chuyển đổi số của các chính phủ trên thế giới như thế nào?
Xem chi tiết