Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số

05/10/2022 - 243 lượt xem

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy tháng tiêu dùng số
tại Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia

Chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số.

Doanh nghiệp công nghệ nỗ lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội.

Tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" kỹ năng sử dụng dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trên môi trường số.

Chuyển đổi số là một hành trình dài. Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia chính thức bắt đầu, để mọi người cùng nhau bước tới nhanh hơn

Zalo

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

Chi tiết tại địa chỉ: https://dx.gov.vn

Nguồn: Trang zalo OA chuyển đổi số quốc gia

 

Các tin tức khác

news4
Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghệ bằng nền tảng mở
Xem chi tiết
news4
Xây dựng hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng số thiết yếu của đất nước
Xem chi tiết
news4
Phát huy thật hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
Xem chi tiết