DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ MỞ

Do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức với khẩu hiệu hành động phát triển và làm chủ công nghệ số Việt Nam.
Diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 18/11/2020 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Tham dự Diễn đàn có Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan của 63 tỉnh, thành phố thông qua hình thức trực tuyến và được phát trực tiếp trên Internet.

Xem thêm
ellipse-1
ellipse-1
ellipse-1
ellipse-1

Giới thiệu

Chương trình hành động năm 2021 của Diễn đàn Công nghệ mở Việt Nam:

- Xây dựng tiêu chí, thực hiện đánh giá, công bố và khuyến nghị sử dụng các sản phẩm, phần mềm, nền tảng công nghệ mở

- Ra mắt Nền tảng mở cho camera thông minh, cho phép cộng đồng xây dựng ứng dụng chạy trên nền tảng camera thông minh

- Thiết lập nền tảng mở cho AI Việt Nam bằng việc chia sẻ các nghiên cứu khoa học, mã nguồn, mô hình đã được huấn luyện và các bộ dữ liệu mở (đặc biệt các dữ liệu đặc thù của Việt Nam) phục vụ AI

- Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ mở (OpenTech Center of Excellences) kết nối các Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ của các công ty công nghệ lớn

Xem thêm

Chương trình triển khai