Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

 

Chương trình hành động năm 2021 của Diễn đàn Công nghệ mở Việt Nam

- Xây dựng tiêu chí, thực hiện đánh giá, công bố và khuyến nghị sử dụng các sản phẩm, phần mềm, nền tảng công nghệ mở

- Ra mắt Nền tảng mở cho camera thông minh, cho phép cộng đồng xây dựng ứng dụng chạy trên nền tảng camera thông minh

- Thiết lập nền tảng mở cho AI Việt Nam bằng việc chia sẻ các nghiên cứu khoa học, mã nguồn, mô hình đã được huấn luyện và các bộ dữ liệu mở (đặc biệt các dữ liệu đặc thù của Việt Nam) phục vụ AI

- Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ mở (OpenTech Center of Excellences) kết nối các Trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ của các công ty công nghệ lớn